Monday, 21 November 2011


Det finnes røde dager og grønne dager, og i dette huset er det rom nok til begge deler. Så lenge det alltid finnes hjerterom for et storøyd lite barn som spør hunden "kan du ikke tale?".

No comments:

Post a Comment